Ciepło Systemowe

symbol jakości firm ciepłowniczych wytwarzających i dostarczających ciepło według najwyższych standardów.
Marką tą posługują się najlepsze firmy z branży, które stale troszczą się o wysoką jakość świadczonych usług oraz dbają o ciepłe relacje z klientami i konsumentami.

Idea Ciepła Systemowego

Wspólna marka produktowa Ciepło Systemowe powstała, aby podkreślić zmiany zachodzące w przedsiębiorstwach ciepłowniczych dotyczące jakości obsługi klienta i standardów produkcji. To także odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w kwestii jakości dostarczanego produktu.
Marką posługują się najlepsze firmy z branży ciepłowniczej, a definicję ciepła systemowego stosują powszechnie media, konsumenci, pracownicy naukowi, a także politycy na wszystkich szczeblach.
W ramach wspólnie prowadzonych działań promocyjnych przedsiębiorstwa ciepłownicze uświadamiają konsumentom wygodę i bezpieczeństwo korzystania z tego sposobu ogrzewania.

 

Cele

Program ma na celu ogólnopolską promocję produktu w postaci ciepła dostarczanego do budynków na terenie polskich miast przez firmy ciepłownicze. Łączy dostawców ciepła systemowego we wspólnym przedsięwzięciu marketingowym, które ujednolica i kształtuje wizerunek branży i dostawców.
Od początku istnienia Programu Promocji Ciepła Systemowego, czyli od 2007 roku, wspólne działania marketingowe na rzecz ciepła systemowego realizuje ponad 100 firm ciepłowniczych na terenie Polski.
Od 2024 roku znakiem graficznym oraz nazwą marki Ciepła Systemowego będą mogły się posługiwać wszystkie firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. To kolejny krok w budowaniu wspólnej marki ciepłowniczej i zmiany wizerunku całej branży.

 

Aktualności ze świata Ciepła Systemowego

 

Ciepło Systemowe

Raport „Czyste Ciepło”

27.11.2023

Wszyscy odczuwamy potrzebę, by energia, z której korzystają mieszkańcy miast, była zielona. Branża ciepłownicza także chce się zmieniać. Poznaj starania branży ciepłowniczej na drodze do czystego ciepła.
Ciepło Systemowe

Jak uchronić gospodarstwa domowe przed dużymi podwyżkami cen ciepła systemowego?

27.11.2023

Z ciepła systemowego w Polsce korzysta obecnie ponad 50 proc. gospodarstw domowych. Jak uchronić się przed dużymi podwyżkami cen ciepła systemowego? – przeczytają Państwo w nowym artykule Magazynu Ciepła Systemowego.
Ciepło Systemowe

Materiały świąteczne

22.11.2023

Gotowe projekty graficzne kartek świątecznych czekają na uczestników Programu Promocji Ciepła Systemowego.

FAQ

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat programu Ciepła Systemowego i jego promocji.

1. Jaka jest idea promocji ciepła systemowego?

+

Ideą promocji ciepła systemowego jest skonsolidowanie branży ciepłowniczej wokół wspólnych działań zewnętrznych i wewnątrzbranżowych oraz jednorodne promowanie ciepła systemowego w skali ogólnopolskiej i na rynkach lokalnych. Są to działania, które kształtują pozytywny wizerunek branży, produktu i poszczególnych firm. Za tymi działaniami stoją standardy jakości, którymi wyróżniają się przedsiębiorstwa posługujące się marką Ciepłą Systemowego.

2. Kto może przystąpić do Programu?

+

Uczestnikami Programu mogą być wszystkie podmioty z branży ciepłowniczej oraz firmy z nią związane, spełniające standardy jakości określone w Karcie Standardów programu oraz deklarujące współfinansowanie projektu.

Od 2024 roku znakiem graficznym oraz nazwą marki Ciepła Systemowego będą mogły się posługiwać wszystkie firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie na przyjętych w statucie zasadach.

3. Jaki jest zakres Programu?

+

Strategia promocji Ciepła Systemowego zakłada działania na szeroką skalę, tj. skierowane do wielu grup docelowych: konsumentów/odbiorców ciepła, klientów aktualnych i potencjalnych, inwestorów czy projektantów. Dla każdej z tych grup przygotowujemy inne działania, inne formy komunikacji i inne narzędzia marketingowe.

Wieloletni proces poznawania potrzeb dostawców ciepła systemowego
w zakresie promocji na lokalnym rynku zaowocował wypracowaniem kompleksowego i uniwersalnego pakietu narządzi dla dostawców Ciepła Systemowego.
Każde przedsiębiorstwo ciepłownicze deklarujące udział w projekcie, będzie współfinansować, ale i korzystać z promocji marki ogólnopolskiej, jednocześnie, wykorzystując efekt synergii – firmy będą mogły realizować swoje działania lokalnie. Założeniem Programu nie jest ograniczanie indywidualnych działań czy tożsamości przedsiębiorstw – przeciwnie, projekt pozwoli wzmacniać indywidualne wizerunki firm i pracować na wizerunek branży w ogóle.

4. Jakie standardy powinna spełniać firma przystępująca do Programu?

+

Konieczne do spełnienia kryteria dotyczą trzech podstawowych obszarów, jn.:

  • Obsługa Klienta,
  • Marketing i Komunikacja,
  • Standardy Techniczne.

Dokładny opis wymagań dla poszczególnych obszarów zawarty jest w zasadach dostępnych po rejestracji w programie.

Rejestrując się, zgłaszasz nam chęć przyłączenia się do grona Dostawców Ciepła Systemowego. Rejestracja do niczego nie zobowiązuje. Dzięki rejestracji uzyskasz dostęp do szczegółowych informacji, jak dołączyć do Programu.

6. Jaka jest rola IGCP w Programie?

+

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie jest organizatorem przedsięwzięcia. Pomysł powstał kilkanaście lat temu z inicjatywy kilku przedsiębiorstw ciepłowniczych, które zobowiązały się współfinansować projekt na etapie przygotowań. IGCP jest zarówno aktywnym uczestnikiem, ale i reprezentantem, tj. formalną stroną umowną dla podejmowanych działań.

7. Jakie są założenia promocji ciepłownictwa od 2024 roku?

+

Od 2024 roku znakiem graficznym oraz nazwą marki Ciepła Systemowego będą mogły się posługiwać wszystkie firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie na przyjętych w statucie zasadach. Jednocześnie firmy te otrzymają możliwość wykorzystania dostępnych narzędzi marketingowych na zasadach określonych w poszczególnych pakietach promocyjnych.

To kolejny krok w budowaniu wspólnej marki ciepłowniczej i zmiany wizerunku całej branży.

 

Magazyn Ciepła Systemowego

Branżowy kwartalnik, w którym zarządcy nieruchomości mogą znaleźć ciekawostki na temat energooszczędnych rozwiązań w ciepłownictwie i architekturze. Zapraszamy do lektury!

Zdaniem ciepłowników

Podsumowując pierwszy rok uczestnictwa w Programie Promocji Ciepła Systemowego pragnę podkreślić zalety tego programu i jego pozytywny wpływ na relacje nas – jako dostawcy ciepła, nie tylko z odbiorcami, ale również z całą lokalną społecznością. Jasne, przejrzyste zasady prowadzenia kampanii ogólnopolskich i lokalnych, bogaty zestaw narzędzi marketingowych, gotowe materiały reklamowe pozwalają nam budować wartość marki Ciepła Systemowego oraz wartość marki MPEC-Konin Sp. z o.o., a przede wszystkim kształtują pozytywny wizerunek firmy ciepłowniczej. Pewne jest to, że koszt i efekty naszych indywidualnych działań nie są w stanie dorównać temu, co oferuje nam Program Promocji Ciepła Systemowego. Cieszymy się, że jesteśmy razem z wami!

– W skali kraju program, prowadzony i koordynowany przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, pozwala ukierunkowywać i synchronizować działania poszczególnych firm ciepłowniczych. Profesjonalnie przygotowane narzędzia marketingowe są co roku aktualizowane, co daje nam, uczestnikom, możliwość skutecznej komunikacji z klientami i uzupełnianie w ten sposób naszych własnych działań, które oczywiście samodzielnie podejmujemy na szczeblu lokalnym. […]

Program promocji ciepła systemowego jest więc przede wszystkim budowaniem relacji z naszymi odbiorcami, opartymi na zaufaniu i mającymi wspólny cel, jakim jest komfort cieplny oczekiwany przez klientów, osiągany jednak w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z poszanowaniem dla środowiska i  z myślą o przyszłych pokoleniach.

Cieszy nas możliwość kształtowania standardów komunikacyjnych oraz obsługi Klienta w branży ciepłowniczej. Zależy nam na konsekwentnym budowaniu pozytywnego wizerunku branży ciepłowniczej w Polsce i docelowo na wzroście zaufania do oferowanych przez nas produktów i usług. Program Promocji Ciepła Sieciowego to bardzo dobra okazja do wymiany doświadczeń przez uczestników Programu i dzielenia się dobrymi praktykami. Doceniamy wagę i siłę marki produktowej, dążymy do tego, żeby nasz produkt, ciepło systemowe kojarzył się Klientom oraz konsumentom/ użytkownikom końcowym z wysoką jakością i niezawodnością, czego potwierdzeniem jest przyznanie Godła Teraz Polska.

Program Promocji Ciepła Systemowego wpłynął na wizerunek branży i dostawców ciepła, przede wszystkim dlatego, że przystąpienie do programu wymuszało spełnienie określonych wymogów, np. tych dotyczących obsługi klienta, ale nie tylko. To sprawiło, że cała branża się rozwinęła. Obecność promocyjna w mediach pozytywnie wpłynęła na wizerunek dostawców ciepła systemowego, a dla klientów dała dodatkową zachętę do korzystania z niego.

Moim zdaniem Program Promocji Ciepła Systemowego wpłynął na wizerunek branży i dostawców ciepła bardzo pozytywnie. Zarówno w zakresie poprawy jakości obsługi klientów, jak i pomocy w rozszerzaniu rynku ciepła, oraz edukacji ekologicznej i energetycznej. Potwierdzeniem jest udział w programie tak dużej liczby przedsiębiorstw ciepłowniczych. Również tych dużych, które mogły próbować samodzielnie wdrażać podobne programy.

Jestem dumny z tego, że mogłem być już na samym starcie uczestnikiem powstawania tego programu. Dziś uważam, że jego efekty przerosły nasze oczekiwania sprzed lat. Projekt był bardzo dobry, a wykonanie fantastyczne. Program edukacyjny jest wspaniały. Jeśli szacujemy, że z ciepła systemowego korzysta ok. 15 mln Polaków, to ważne jest, by byli to odbiorcy świadomi. To także klienci wspierają nas w wyłączaniu nieefektywnych i zanieczyszczających środowisko kotłowni. To oni sprawiają, że powstają oszczędności w zużyciu ciepła. Program tak działa, że aktywizuje wszystkie firmy, które są jego uczestnikami. To z firm płyną pomysły i te firmy dbają, by potem te pomysły wprowadzić w życie.

Program Promocji Ciepła Systemowego wpłynął na wizerunek branży i dostawców ciepła. Poprzez szersze poznanie tego czym jest ciepło systemowe i jakie są jego zalety klienci wiedzą, że jest to rozwiązanie lepsze od indywidualnych systemów grzewczych czy małych, lokalnych kotłowni. Jak obserwuję, nie ma już chyba w Polsce miasta, które by nie traktowało ciepła systemowego jako podstawowego elementu polityki proekologicznej i koniecznego kierunku wprowadzania zmian, które skutkują ograniczeniem emisji pyłów i niebezpiecznych substancji do powietrza.