Ciepło Systemowe

symbol jakości firm ciepłowniczych wytwarzających i dostarczających ciepło według najwyższych standardów.
Marką tą posługują się najlepsze firmy z branży, które stale troszczą się o wysoką jakość świadczonych usług oraz dbają o ciepłe relacje z klientami i konsumentami.

Idea Ciepła Systemowego

Program Promocji Ciepła Systemowego to autorskie przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które zaowocowało stworzeniem marki dla produktu dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Izby i przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także prowadzonym od 2008 roku działaniom reklamowym, kampaniom edukacyjnym i wizerunkowym – ciepło dostarczane przez systemy ciepłownicze nazywamy Ciepłem Systemowym. Marką posługują się firmy zrzeszone w IGCP, a definicję ciepła systemowego stosują powszechnie media, konsumenci, pracownicy naukowi, a także politycy.

 

Cele

Program ma na celu ogólnopolską promocję produktu, jakim jest ciepło systemowe dostarczane do budynków przez firmy ciepłownicze na terenie polskich miast. Łączy dostawców ciepła systemowego we wspólnym przedsięwzięciu marketingowym, które ujednolica i kształtuje wizerunek branży i dostawców ciepła systemowego. IGCP realizuje w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego działania reklamowe promujące dostawy ciepła systemowego oraz wspierające wizerunkową „zieloną” transformację branży. Edukuje użytkowników ciepła w zakresie rozsądnego korzystania z ciepła, podnosząc tym samym świadomość ekologiczną konsumentów.

Aktualności ze świata Ciepła Systemowego

 

Ciepło Systemowe

O dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w Europie

17.06.2024

W Rotterdamie odbył się ważny dla sektora ciepłowniczego Kongres Euroheat&Power. Udział wzięło w nim blisko 500 uczestników. Jednym z prelegentów debaty był prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Jacek Szymczak.
Ciepło Systemowe

Strategia w czasach transformacji

13.06.2024

Za nami I Konferencja Marketingowa Ciepła Systemowego! Przedstawiciele zespołów zajmujących się komunikacją, promocją i marketingiem w firmach z branży ciepłowniczej zgromadzili się w konkretnym celu – przygotowania strategii komunikacji na czas transformacji.
Ciepło Systemowe

Ciepłownictwo. Czas wielkiej zmiany

20.05.2024

Legislacja, technologia i edukacja to trzy filary, na których powinna się opierać transformacja sektora ciepłowniczego. Prezes IGCP przedstawił kluczowe uwarunkowania zmian w branży. Zachęcamy do lektury nowego artykułu w Magazynie…

FAQ

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat programu Ciepła Systemowego i jego promocji.

1. Jaka jest idea promocji ciepła systemowego?

+

Ideą promocji ciepła systemowego jest skonsolidowanie branży ciepłowniczej wokół wspólnych działań zewnętrznych i wewnątrzbranżowych oraz jednorodne promowanie ciepła systemowego w skali ogólnopolskiej i na rynkach lokalnych. Są to działania, które kształtują pozytywny wizerunek branży, produktu i poszczególnych firm.

2. Kto może skorzystać z Programu?

+

Wszystkie podmioty z branży ciepłowniczej oraz firmy z nią związane zrzeszone w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie mogą korzystać z narzędzi przygotowanych w Programie Promocji Ciepła Systemowego na zasadach przyjętych w „Regulaminie korzystania z logotypu i nazwy Ciepło Systemowe”.

3. Jaki jest zakres Programu?

+

Strategia promocji Ciepła Systemowego zakłada działania na szeroką skalę, tj. skierowane do wielu grup docelowych: konsumentów/odbiorców ciepła, klientów aktualnych i potencjalnych, inwestorów czy projektantów. Dla każdej z tych grup przygotowujemy inne działania, inne formy komunikacji i inne narzędzia marketingowe.

Wieloletni proces poznawania potrzeb dostawców ciepła systemowego
w zakresie promocji na lokalnym rynku zaowocował wypracowaniem kompleksowego i uniwersalnego pakietu narządzi dla dostawców Ciepła Systemowego.
Każde przedsiębiorstwo ciepłownicze deklarujące udział w projekcie, będzie nie tylko współfinansować program, ale i korzystać z promocji ogólnopolskiej marki, wykorzystując jednocześnie efekt synergii – firmy będą mogły realizować swoje działania lokalnie. Projekt pozwala wzmacniać indywidualne wizerunki firm i pracować na wizerunek branży w ogóle.

4. Z jakich narzędzi może skorzystać firma przystępująca do Programu?

+

W zależności od potrzeb, firmy mogą skorzystać z materiałów udostępnionych w ramach pakietu podstawowego – członkowskiego lub rozszerzyć go o dodatkowe pakiety, zawierające zróżnicowane narzędzia marketingowe i reklamowe.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o ofercie pakietów promocyjnych, zapraszamy na stronę www.igcp.pl/ppcs

6. Jaka jest rola IGCP w Programie?

+

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie jest organizatorem przedsięwzięcia. Pomysł powstał kilkanaście lat temu z inicjatywy kilku przedsiębiorstw ciepłowniczych, które zobowiązały się współfinansować projekt na etapie przygotowań. IGCP jest zarówno aktywnym uczestnikiem, jak i reprezentantem, tj. formalną stroną umowną dla podejmowanych działań.

7. Jakie są założenia promocji ciepłownictwa od 2024 roku?

+

Od 2024 roku znakiem graficznym oraz nazwą marki Ciepła Systemowego mogą się posługiwać wszystkie firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie na przyjętych w regulaminie zasadach. Jednocześnie firmy te otrzymają możliwość wykorzystania dostępnych narzędzi marketingowych na zasadach określonych w poszczególnych pakietach promocyjnych.

To kolejny krok w budowaniu wspólnej marki ciepłowniczej i zmiany wizerunku całej branży.

 

Magazyn Ciepła Systemowego

Branżowy kwartalnik, w którym zarządcy nieruchomości mogą znaleźć ciekawostki na temat energooszczędnych rozwiązań w ciepłownictwie i architekturze. Zapraszamy do lektury!

Zdaniem ciepłowników

Podsumowując pierwszy rok uczestnictwa w Programie Promocji Ciepła Systemowego pragnę podkreślić zalety tego programu i jego pozytywny wpływ na relacje nas – jako dostawcy ciepła, nie tylko z odbiorcami, ale również z całą lokalną społecznością. Jasne, przejrzyste zasady prowadzenia kampanii ogólnopolskich i lokalnych, bogaty zestaw narzędzi marketingowych, gotowe materiały reklamowe pozwalają nam budować wartość marki Ciepła Systemowego oraz wartość marki MPEC-Konin Sp. z o.o., a przede wszystkim kształtują pozytywny wizerunek firmy ciepłowniczej. Pewne jest to, że koszt i efekty naszych indywidualnych działań nie są w stanie dorównać temu, co oferuje nam Program Promocji Ciepła Systemowego. Cieszymy się, że jesteśmy razem z wami!

– W skali kraju program, prowadzony i koordynowany przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, pozwala ukierunkowywać i synchronizować działania poszczególnych firm ciepłowniczych. Profesjonalnie przygotowane narzędzia marketingowe są co roku aktualizowane, co daje nam, uczestnikom, możliwość skutecznej komunikacji z klientami i uzupełnianie w ten sposób naszych własnych działań, które oczywiście samodzielnie podejmujemy na szczeblu lokalnym. […]

Program promocji ciepła systemowego jest więc przede wszystkim budowaniem relacji z naszymi odbiorcami, opartymi na zaufaniu i mającymi wspólny cel, jakim jest komfort cieplny oczekiwany przez klientów, osiągany jednak w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z poszanowaniem dla środowiska i  z myślą o przyszłych pokoleniach.

Cieszy nas możliwość kształtowania standardów komunikacyjnych oraz obsługi Klienta w branży ciepłowniczej. Zależy nam na konsekwentnym budowaniu pozytywnego wizerunku branży ciepłowniczej w Polsce i docelowo na wzroście zaufania do oferowanych przez nas produktów i usług. Program Promocji Ciepła Sieciowego to bardzo dobra okazja do wymiany doświadczeń przez uczestników Programu i dzielenia się dobrymi praktykami. Doceniamy wagę i siłę marki produktowej, dążymy do tego, żeby nasz produkt, ciepło systemowe kojarzył się Klientom oraz konsumentom/ użytkownikom końcowym z wysoką jakością i niezawodnością, czego potwierdzeniem jest przyznanie Godła Teraz Polska.

Program Promocji Ciepła Systemowego wpłynął na wizerunek branży i dostawców ciepła, przede wszystkim dlatego, że przystąpienie do programu wymuszało spełnienie określonych wymogów, np. tych dotyczących obsługi klienta, ale nie tylko. To sprawiło, że cała branża się rozwinęła. Obecność promocyjna w mediach pozytywnie wpłynęła na wizerunek dostawców ciepła systemowego, a dla klientów dała dodatkową zachętę do korzystania z niego.

Moim zdaniem Program Promocji Ciepła Systemowego wpłynął na wizerunek branży i dostawców ciepła bardzo pozytywnie. Zarówno w zakresie poprawy jakości obsługi klientów, jak i pomocy w rozszerzaniu rynku ciepła, oraz edukacji ekologicznej i energetycznej. Potwierdzeniem jest udział w programie tak dużej liczby przedsiębiorstw ciepłowniczych. Również tych dużych, które mogły próbować samodzielnie wdrażać podobne programy.

Jestem dumny z tego, że mogłem być już na samym starcie uczestnikiem powstawania tego programu. Dziś uważam, że jego efekty przerosły nasze oczekiwania sprzed lat. Projekt był bardzo dobry, a wykonanie fantastyczne. Program edukacyjny jest wspaniały. Jeśli szacujemy, że z ciepła systemowego korzysta ok. 15 mln Polaków, to ważne jest, by byli to odbiorcy świadomi. To także klienci wspierają nas w wyłączaniu nieefektywnych i zanieczyszczających środowisko kotłowni. To oni sprawiają, że powstają oszczędności w zużyciu ciepła. Program tak działa, że aktywizuje wszystkie firmy, które są jego uczestnikami. To z firm płyną pomysły i te firmy dbają, by potem te pomysły wprowadzić w życie.

Program Promocji Ciepła Systemowego wpłynął na wizerunek branży i dostawców ciepła. Poprzez szersze poznanie tego czym jest ciepło systemowe i jakie są jego zalety klienci wiedzą, że jest to rozwiązanie lepsze od indywidualnych systemów grzewczych czy małych, lokalnych kotłowni. Jak obserwuję, nie ma już chyba w Polsce miasta, które by nie traktowało ciepła systemowego jako podstawowego elementu polityki proekologicznej i koniecznego kierunku wprowadzania zmian, które skutkują ograniczeniem emisji pyłów i niebezpiecznych substancji do powietrza.