Ciepło Systemowe

symbol jakości firm ciepłowniczych wytwarzających i dostarczających ciepło według najwyższych standardów.
Marką tą posługują się najlepsze firmy z branży, które stale troszczą się o wysoką jakość świadczonych usług oraz dbają o ciepłe relacje z klientami i konsumentami.

Idea Ciepła Systemowego

Wspólna marka produktowa Ciepła Systemowego – powstała, aby podkreślić zmiany zachodzące w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, dotyczące jakości obsługi klienta i standardów produkcji.

To także odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w kwestii jakości dostarczanego produktu. Marką posługują się najlepsze firmy z branży ciepłowniczej.

W ramach wspólnie prowadzonych działań promocyjnych przedsiębiorstwa te uświadamiają konsumentom wygodę i bezpieczeństwo korzystania z tego sposobu ogrzewania.

 

Cele

Program ma na celu ogólnopolską promocję produktu w postaci ciepła dostarczanego do budynków wielorodzinnych na terenie polskich miast przez firmy ciepłownicze.

Łączy dostawców ciepła systemowego we wspólnym przedsięwzięciu marketingowym, które ma ujednolicić i poprawić wizerunek branży i dostawców.

Od początku istnienia Programu Promocji Ciepła Systemowego, czyli od 2007 roku wspólne działania marketingowe na rzecz ciepła systemowego realizuje ponad 100 firm ciepłowniczych na terenie Polski.

 

Aktualności ze świata Ciepła Systemowego

 

Magazyn Ciepła Systemowego

Magazyn Ciepła Systemowego nr 46

30.03.2020

Walka o dobry klimat to już nie tylko słowa, ale też czyny. Zaczęliśmy od walki z powiększającą się dziurą ozonową. Okazało się, że dzięki wspólnym działaniom i wprowadzonemu zakazowi używania freonu, dziura, mająca w 2011 roku powierzchnię 26,1 mln km kw., w 2017 roku zmniejszyła się do 19,6 mln km kw. Przewiduje się, że za […]

Ciepło Systemowe

20 stopni dla klimatu

17.02.2020

20 stopni Celsjusza to wystarczająca temperatura w domu. Jednak badania wykazują, że ponad połowa z nas przegrzewa mieszkania, utrzymując ciepło na poziomie 22 stopni. Ta różnica ma duże znaczenie dla klimatu i śladu węglowego, który po sobie zostawiamy. Gdyby we wszystkich mieszkaniach w Polsce panowała temperatura 20oC obniżylibyśmy emisję CO2 wynikającą z produkcji ciepła o […]

Magazyn Ciepła Systemowego nr 45

Magazyn Ciepła Systemowego nr 45

11.02.2020

Gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione mieszkańcy miast zamiast „kopciuchów” używać mogą ciepła systemowego. Pozostaje jednak pytanie o tych, którzy nie mogą korzystać z takiego rozwiązania. Mało kto wie jakie możliwości mają mieszkańcy polskich miast. Z pomocą przychodzą jednak programy pomocowe oraz edukacyjne. W Kutnie wyedukowanych zostało ponad tysiąc uczniów szkół podstawowych, którzy […]

FAQ

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat programu Ciepła Systemowego i jego promocji.

1. Jaka jest idea Programu promocji ciepła nowej marki?

+

Ideą Programu jest skonsolidowanie branży ciepłowniczej wokół wspólnych działań zewnętrznych i wewnątrzbranżowych oraz jednorodne promowanie ciepła jako produktu w skali ogólnopolskiej i na rynkach lokalnych. Będą to działania, które mają ukształtować pozytywny wizerunek branży, produktu i poszczególnych firm. Za działaniami tymi stać mają standardy jakości, które przestrzegane będą przez przedsiębiorstwa-uczestników z korzyścią dla konsumentów ciepła.

2. Kto może przystąpić do Programu?

+

Uczestnikami Programu mogą być wszystkie podmioty z branży ciepłowniczej i firmy z nią związane, jednakże tylko te, które spełniać będą standardy jakości oraz oczywiście zadeklarują współfinansowanie projektu. Kryteria konieczne do spełnienia przez uczestników zawarte są w Karcie Standardów Uczestnika Programu i stanowić mają gwarancję jakości, którą Program promocji artykułować będzie do grup docelowych.

3. Jaki jest zakres Programu?

+

Strategia promocji Ciepła Systemowego zakłada działania na szeroką skalę – tj. skierowane do wielu grup docelowych: konsumentów/odbiorców ciepła, klientów aktualnych i potencjalnych, inwestorów czy projektantów. Do każdej z tych grup dedykowane są inne działania, inne formy komunikacji i zastosowane będą inne narzędzia marketingowe. Ważne jest, że każde przedsiębiorstwo ciepłownicze, które wejdzie do projektu, będzie współfinansować, ale i korzystać z promocji marki ogólnopolskiej, a jednocześnie wykorzystując efekt synergii – firmy będą mogły realizować swoje działania lokalnie. Założeniem Programu nie jest ograniczanie indywidualnych działań, czy tożsamości przedsiębiorstw – przeciwnie, projekt pozwoli wzmacniać indywidualne wizerunki firm.

4. Jakie standardy powinna spełniać firma przystępująca do Programu?

+

Konieczne do spełnienia kryteria zostały określone w Karcie Standardów Uczestnika Programu i dotyczą trzech podstawowych obszarów:

  • Obsługa Klienta,
  • Marketing i Komunikacja,
  • Standardy Techniczne.

Dokładny opis wymagań dla poszczególnych obszarów zawarty jest również w Raporcie składanym przez każdego z kandydatów. Pozytywnie zweryfikowany przez IGCP Raport jest dokumentem potwierdzający spełnienie warunków opisanych w Karcie Standardów.

5. Jakie dokumenty otrzymają uczestnicy Programu?

+

Podstawowym dokumentem, jaki otrzyma każdy uczestnik jest Strategia dla produktu Ciepło Systemowe zawierająca szczegółowy opis rynku, wizerunku branży, pozycjonowania marki oraz działań dla poszczególnych grup docelowych wraz z sekwencją ich wdrażania. Uczestnikom przekazana zostanie również strategia działań promocyjnych oraz pełna wersja Księgi Identyfikacji Wizualnej Ciepła Systemowego.

6. Jaka jest rola IGCP w Programie?

+

Izba jest spoiwem dla przedsięwzięcia. Pomysł powstał ponad dwa lata temu z inicjatywy kilku przedsiębiorstw ciepłowniczych, które zobowiązały się współfinansować projekt na etapie przygotowań. Delegowani pracownicy we współpracy z Izbą i firmą profesjonalnie zajmującą się tworzeniem strategii dla marek – Agencją Corporate Profiles Consulting Sp. z o.o, pracowali nad stworzeniem dokumentu pt. Strategia promocji ciepła sieciowego. To baza dla działań programu promocji, który w grudniu 2007 r. został przyjęty i aktualnie trwa etap implementacji. Izba jest zarówno aktywnym uczestnikiem, ale i reprezentantem tj. formalną stroną umowną dla podejmowanych działań.

Magazyn Ciepła Systemowego

Branżowy kwartalnik, w którym zarządcy nieruchomości mogą znaleźć ciekawostki na temat energooszczędnych rozwiązań w ciepłownictwie i architekturze. Zapraszamy do lektury!

Zdaniem ciepłowników

Cieszy nas możliwość kształtowania standardów komunikacyjnych oraz obsługi Klienta w branży ciepłowniczej. Zależy nam na konsekwentnym budowaniu pozytywnego wizerunku branży ciepłowniczej w Polsce i docelowo na wzroście zaufania do oferowanych przez nas produktów i usług. Program Promocji Ciepła Sieciowego to bardzo dobra okazja do wymiany doświadczeń przez uczestników Programu i dzielenia się dobrymi praktykami. Doceniamy wagę i siłę marki produktowej, dążymy do tego, żeby nasz produkt, ciepło systemowe kojarzył się Klientom oraz konsumentom/ użytkownikom końcowym z wysoką jakością i niezawodnością, czego potwierdzeniem jest przyznanie Godła Teraz Polska.

Program Promocji Ciepła Systemowego wpłynął na wizerunek branży i dostawców ciepła, przede wszystkim dlatego, że przystąpienie do programu wymuszało spełnienie określonych wymogów, np. tych dotyczących obsługi klienta, ale nie tylko. To sprawiło, że cała branża się rozwinęła. Obecność promocyjna w mediach pozytywnie wpłynęła na wizerunek dostawców ciepła systemowego, a dla klientów dała dodatkową zachętę do korzystania z niego.

Moim zdaniem Program Promocji Ciepła Systemowego wpłynął na wizerunek branży i dostawców ciepła bardzo pozytywnie. Zarówno w zakresie poprawy jakości obsługi klientów, jak i pomocy w rozszerzaniu rynku ciepła, oraz edukacji ekologicznej i energetycznej. Potwierdzeniem jest udział w programie tak dużej liczby przedsiębiorstw ciepłowniczych. Również tych dużych, które mogły próbować samodzielnie wdrażać podobne programy.

Jestem dumny z tego, że mogłem być już na samym starcie uczestnikiem powstawania tego programu. Dziś uważam, że jego efekty przerosły nasze oczekiwania sprzed lat. Projekt był bardzo dobry, a wykonanie fantastyczne. Program edukacyjny jest wspaniały. Jeśli szacujemy, że z ciepła systemowego korzysta ok. 15 mln Polaków, to ważne jest, by byli to odbiorcy świadomi. To także klienci wspierają nas w wyłączaniu nieefektywnych i zanieczyszczających środowisko kotłowni. To oni sprawiają, że powstają oszczędności w zużyciu ciepła. Program tak działa, że aktywizuje wszystkie firmy, które są jego uczestnikami. To z firm płyną pomysły i te firmy dbają, by potem te pomysły wprowadzić w życie.

Program Promocji Ciepła Systemowego wpłynął na wizerunek branży i dostawców ciepła. Poprzez szersze poznanie tego czym jest ciepło systemowe i jakie są jego zalety klienci wiedzą, że jest to rozwiązanie lepsze od indywidualnych systemów grzewczych czy małych, lokalnych kotłowni. Jak obserwuję, nie ma już chyba w Polsce miasta, które by nie traktowało ciepła systemowego jako podstawowego elementu polityki proekologicznej i koniecznego kierunku wprowadzania zmian, które skutkują ograniczeniem emisji pyłów i niebezpiecznych substancji do powietrza.