Działania realizowane będą od początku kampanii w social mediach (Facebook i Instagram, twitter), wyszukiwarce Google. Następnie działania rozpoczną się także w 114 stacjach radiowych należących do grupy Radia Zet, gdzie wyemitowanych zostanie 3651 spotów radiowych.

Zarówno w spotach radiowych, jak i reklamach internetowych, głównym komunikatem jest kwestia niemarnowania ciepła, świadomego korzystania z energii i zmiany nawyków. W tym roku jednak oprócz aspektu środowiskowego, kampania przyciąga także uwagę ze względu na aspekt oszczędności dzięki podejściu „less warte”.

Na stronie internetowej kampanii i profilu na portalu facebook obok zasad związanych z życiem less waste, komunikowane są także zmiany zachodzące w branży ciepłowniczej. Cała kampania ma zachęcać konsumentów do bycia częścią zmian, które w długiej perspektywie są pozytywne zarówno dla nich, jak i dla środowiska. Taka strategia komunikacji, to naturalna konsekwencja prowadzonych od kilku lat działań promujących ciepło systemowego jako ogrzewanie, które pozwala zlikwidować niską emisję. Dzięki zmianom zachodzącym w branży i odchodzeniu od spalania węgla zmierzamy także do ograniczania wysokiej emisji.

Dostawcy ciepła systemowego uczestniczących w Programie Promocji Ciepła Systemowego mogą realizować lokalne kampanie za pomocą narzędzi takich jak: spoty radiowe, bannery internetowe, projekty graficzne ulotek, plakatów, billboardów, ogłoszeń prasowych. Mogą także wdrożyć zestaw praktyk less waste, zachęcając pracowników do firmowej grywalizacji. Szczegóły dostępne są po rejestracji i przystąpieniu firmy do Programu Promocji Ciepła Systemowego.