Działania ogólnopolskie prowadzone będą w wyszukiwarce Google, na portalach należących do sieci reklamowej Google oraz na Facebooku. Reklamy wyświetlać się będą w pierwsze chłodniejsze dni w miastach dostawców ciepła systemowego. Reklamy kierować będą na landing page, na którym można wyszukać można swojego dostawcę ciepła https://www.cieplosystemowe.pl/cieplo-na-zawolanie/.

Do prowadzenia kampanii dostawcy otrzymali zestaw narzędzi do lokalnej promocji. Są wśród nich m.in. spoty radiowe, projekty graficzne billboardów i ogłoszeń prasowych, a także grafiki i animowane bannery do wyświetlenia w internecie.

By skorzystać z narzędzi do promocji ciepła systemowego, należy skontaktować się z organizatorem Programu Promocji Ciepła Systemowego, by przystąpić do Programu.