Ciepło systemowe jest sposobem ogrzewania, który ma pozytywny wpływ na jakość życia w mieście, m.in. poprzez likwidację niskiej emisji. Certyfikat Redukcji Emisji PreQurs w jasny sposób pokazuje mieszkańcom miast, że korzystając z ciepła systemowego, żyją w budynkach, które nie emitują szkodliwych substancji do ich bezpośredniego otoczenia. Wpływa to nie tylko na poprawę jakości powietrza w mieście, ale też stanu zdrowia mieszkańców.

Certyfikacja odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu Promocji Ciepła Systemowego we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP).

Po więcej informacji zapraszamy na portal cieplosystemowe.biz., aby zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie i zasadami certyfikacji.

O wynikach certyfikacji w firmach dostawców przeczytacie Państwo również w Magazynie Ciepła Systemowego.