Transformacja w stronę zielonych technologii nie odbędzie się bez odpowiedniej komunikacji. Właściwie realizowana komunikacja marketingowa może wyeksponować treści istotne dla klientów i konsumentów, a także dostarczyć argumentów do dalszej współpracy.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie od prawie 15 lat promuje markę Ciepła Systemowego. Łączy dostawców ciepła systemowego we wspólnym przedsięwzięciu marketingowym, które ma ujednolicić i poprawić wizerunek branży i dostawców. Spójny, cyklicznie utrwalany przekaz, pozwolił osiągnąć cel w postaci poprawy wizerunku nie tylko samego produktu, jakim jest ciepło systemowe, ale też całej branży ciepłowniczej. Marką posługują się najlepsze firmy z branży, a definicję ciepła systemowego stosują powszechnie media, konsumenci, pracownicy naukowi, a także politycy na wszystkich szczeblach.

Od początku 2024 roku marką Ciepła Systemowego posługiwać się będą wszyscy dostawcy ciepła zrzeszeni w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. To kolejny krok w budowaniu wspólnej marki ciepłowniczej i zmiany wizerunku całej branży. Dotychczas wypracowane narzędzia promocji wspierać będą dostawców ciepła systemowego, a zaangażowanie firm ciepłowniczych umożliwi tworzenie kolejnych materiałów wspierających marketing w ciepłownictwie. Piętnaście lat dotychczasowego doświadczenia w promowaniu Ciepła Systemowego to ogromny potencjał, z którego wkrótce będą mogli korzystać wszyscy dostawcy.

Sprawdź, jak budować wizerunek firmy dzięki marce Ciepła Systemowego. Skontaktuj się z Centrum Promocji Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie cieplosystemowe@cieplosystemowe.pl