Tematem przewodnim bloku Ciepła Systemowego był zrównoważony rozwój ciepła systemowego i korzyści płynące z uczestnictwa w Programie Promocji Ciepła Systemowego. Spotkanie zwieńczyła debata z udziałem przedstawicieli firm dostawców ciepła systemowego na temat komunikacji i marketingu w kontekście rozwoju firmy – czyli jak współdziałać, by czerpać najwięcej korzyści.

Konferencja „Rynek Ciepła Systemowego” to cykliczne spotkanie przedstawicieli polskiego sektora ciepłowniczego, które już po raz dwunasty zorganizowała Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Wydarzenie umożliwiło debatę przedstawicieli rynku ciepłowniczego w związku z wyzwaniami stojącymi przed branżą w obliczu transformacji energetycznej. Spotkanie rozpoczęły warsztaty „Zaprojektuj ciepło systemowe na nowo”, podczas których uczestnicy stworzyli swoistą „mapę drogową” dla ciepłownictwa. Tegoroczne spotkanie zdominował jednak temat regulacji sektora ciepłowniczego oraz debata z udziałem przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na www.nowoczesnecieplownictwo.pl