Ciepłownictwo systemowe, jak cała energetyka, stoi przed ambitnymi wyzwaniami wynikającymi z jednej strony z sytuacji gospodarczej i politycznej na kontynencie, z drugiej zaś strony – z wymogami unijnymi odnośnie do celów klimatycznych.

Zapraszamy do lektury pełnego artykułu na stronie www.magazyncieplasystemowego.pl

„Magazyn Ciepła Systemowego” to portal wydawany przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego. Opisujemy w nim zagadnienia związane z polityką energetyczną Polski, rynkiem ciepła i energii elektrycznej oraz budownictwa mieszkaniowego, rozwiązania z zakresu ogrzewania, a także informujemy o współpracy firm dostarczających ciepło z samorządami, uczelniami etc. Piszemy także o ekologii, edukując i wyjaśniając ciekawe zagadnienia związane z tą tematyką. Stałą rubrykę naszego kwartalnika stanowi również felieton z zakresu psychologii zarządzania, pisany przez Miłosza Brzezińskiego. Magazyn ukazuje się nieprzerwanie od 2008 roku. W 2020 roku z formy papierowej przeszedł na internetową.

Zachęcamy do subskrybowania www.magazyncieplasystemowego.pl