To już pewne. W tym roku musimy węgla zużyć mniej, gdyż może go zabraknąć. Oszczędności szukają dostawcy, przesyłając do budynków ciepło o mniejszej mocy grzewczej i zachęcają mieszkańców, by i oni ogrzewali rozważnie. Zarządców nieruchomości zachęcają do podejmowania działań związanych z termomodernizacją. Wszyscy patrzą z nadzieją w kierunku sek- tora odnawialnych i nieemisyjnych źródeł energii, które mogą się okazać remedium na braki zasobów. Tymczasem, w oczekiwaniu na makrorozwiązania zmierzające do samowystarczalności wprowadzajmy te mikro. Kampania edukacyjna „20 stopni” zachęca do racjonalnego korzystania z ciepła.