Zrównoważony rozwój miast zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Nie jest on jednak łatwy do pogodzenia z ochroną planety. Skuteczne przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych nie jest możliwe z dnia na dzień, lecz wymaga wieloletnich i spójnych działań w wielu obszarach. Dziś, w obliczu kryzysu energetycznego, klimatycznego i ekonomicznego, działania te nabierają dodatkowego znaczenia. W ich centrum znalazły się poprawa efektywności energetycznej i rezygnacja z wykorzystywania paliw stałych w gospodarstwach domowych. Bez przyspieszenia zmian w tych sektorach, nie będzie możliwe osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zapewni to zdrowsze i oszczędniejsze domy, w których świadomie i racjonalnie wykorzystujemy energię elektryczną i ciepło.