Wydarzenia minionego roku – zmiany społeczno-gospodarcze i kryzys paliwowy, uzmysłowiły wszystkim, jak ważna jest systematyczna praca nad narzędziami wspierającymi komunikację z otoczeniem firmy. Rok 2023 również zapowiada intensywny czas, w trakcie którego dostawcy ciepła systemowego będą mogli wspierać lokalne działania przy wykorzystaniu narzędzi przygotowanych w ramach Programu Promocji. Profesjonalny pakiet narzędzi, do których dostawcy mają dostęp w Programie, pozwala im zachować spokój i podejmować racjonalne decyzje pomimo trudności.

Z  planów, które przygotowujemy dla dostawców na początku każdego roku, dostawcy mogą dowiedzieć się, kiedy i jakie działania ogólnopolskie planujemy w Programie, jakie narzędzia promocji powstają w każdym kwartale roku oraz kiedy zaplanować produkcję materiałów edukacyjnych. Mogą także poznać temat kolejnego spotkania marketingowego dla dostawców, by zaplanować swój udział i w pełni wykorzystać możliwości Programu.