Po kilku latach realizacji projektu ekologiczno-edukacyjnego „Lekcje Ciepła” w szkołach podstawowych w polskich miastach, mamy zaszczyt zaprosić do całkiem nowej jego odsłony. W nowym roku szkolnym 2021/2022 udostępniona została platforma e-learningowa lekcjeciepla.pl, która ułatwia zarówno nauczycielom, jak i uczniom przyswojenie materiału. Program będzie dostępny on-line dla wszystkich szkół, bezpłatnie.

E-learning Lekcji Ciepła, opracowany z myślą o klasach I-III i IV-V szkół podstawowych, zachęca uczniów nie tylko do realizacji programu, ale też do udziału w ogólnopolskim badaniu wiedzy o cieple i energii. Dzięki uczestnictwu w badaniu uczniowie mogą zdobyć nagrody w postaci albumów edukacyjnych, rozszerzających wiedzę zawartą w e-learningu.

Lekcje on-line udostępnione zostały w formie platformy edukacyjnej. Zajęcia pełne są obrazowych przykładów, doświadczeń, eksperymentów i poruszających wyobraźnię porównań. Użyte metody i formy przekazu w prosty sposób tłumaczą kwestie produkcji i oszczędzania energii, powstawania zanieczyszczeń powietrza, przeciwdziałania smogowi, a także niemarnowania zasobów i dbania o planetę. Wysoką jakość treści pochwalił Wojciech Dindorf, fizyk i matematyk, który opiniuje podręczniki szkolne. Jak wspomina “Bezcenna idea. Świetny pomysł. Pożyteczna inicjatywa, kwalifikująca Instytucję, która to przedstawia i sponsoruje do udziału w Corocznym Ogólnopolskim Konkursie Popularyzatorów Nauki. […] Czytający zauważy troskę o dziecko, do którego w końcu jest cały ten projekt adresowany. Dziecko otrzymuje rzetelną wiedzę na temat ciepłoobiegu, nauczyciel który się solidnie do tego przyłoży – też”.

Jesteśmy przekonani, że wysokiej jakości treści dostępne na platformie z powodzeniem wesprą nauczycieli w prowadzeniu zajęć, a w przypadku edukacji zdalnej, także uczniów w samodzielnym przyswojeniu omawianych zagadnień.

Zainicjowany przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i realizowany przez dostawców ciepła systemowego projekt edukacyjny Lekcje Ciepła wyróżniony został w 2019 roku przez Komisję Europejską w ramach konkursu doceniającego oddolne inicjatywy wspierające poszanowanie energii, podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week). Jest to jedyny polski projekt, który kiedykolwiek znalazł się w finale tego konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z platformą, wsparcia projektu i wspólnej jego promocji, poprzez uczestnictwo w Programie Promocji Ciepła Systemowego oraz inicjowanie zajęć w kolejnych miastach dostawców – przy wsparciu materiałów promocyjnych i książeczek edukacyjnych o „Czerwonym Kapturku w mieście”. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie dostępne są po rejestracji na stronie.