„Lekcje Ciepła” to ogólnopolski projekt edukacyjno-ekologiczny realizowany od 2013 roku przez dostawców ciepła systemowego w wielu miastach w Polsce. Dzieci na zajęciach dowiadują się, w jaki sposób można mądrze korzystać z ciepła oraz dlaczego ciepło systemowe zapobiega powstawaniu niskiej emisji i smogowi.

Program opracowany został przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wśród dostawców ciepła systemowego na materiały dla dzieci, które byłyby nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale też napisane zrozumiałym dla maluchów językiem i przede wszystkim interesujące.

Od 2013 roku projekt rozwijał się o materiały dydaktyczne, które poruszały nowe kwestie ważne dla sektora ciepłowniczego i ostatecznie w 2021 roku przybrał formę ogólnodostępnej platformy e-learningowej, z której korzystać mogą wszystkie szkoły w kraju.

W 2022 roku powstał także album edukacyjny Wielka Księga Ciepła. Trafił on do uczniów szkół podstawowych, którzy wzięli udział w ogólnopolskim badaniu wiedzy o cieple i energii.