Raport „Czyste Ciepło” to kolejna publikacja Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie podnosząca kwestie koniecznych zmian technologicznych i legislacyjnych w procesie transformacji. Opracowanie podkreśla chęć zmian dostawców ciepła systemowego w kierunku dostaw czystego ciepła. Przytacza wyniki certyfikacji systemów ciepłowniczych, wykazujące ograniczenie niskiej emisji w miastach dzięki dostawom ciepła systemowego, a także wskazuje na starania branży w kierunku ograniczenia wysokiej emisji. Akcentuje także konieczność zmian nawyków użytkowników ciepła i niemarnowania ciepła.

Wolą sektora ciepłowniczego jest zazieleniać miks energetyczny, a doświadczenia 2022 roku wyraźnie pokazały, jak ważne jest uniezależnianie się od dostaw paliw kopalnych. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie podejmuje szereg działań, by realia ustawodawcze wsparły transformację. U ich podstaw leży świadomość i zrozumienie, że zmiany wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych i czasu. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiednich warunków ustawodawczych do realizacji  inwestycji oraz wyrozumiałość po stronie użytkowników ciepła.

Podczas gdy branża będzie się zmieniać, można działać wspólnie, zmniejszając niepotrzebne zużycie ciepła, o czym Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie przekonuje w akcji 20stopni.pl. Mamy nadzieję, że wspólna wola, by zmieniać się na lepsze, zaowocuje czystymi źródłami ciepła, bezpiecznymi dla planety oraz ciepłem przyjaznym i wygodnym dla konsumentów.

Z treścią raportu można zapoznać się na stronie https://cieplosystemowe.pl, gdzie został udostępniony w formie e-booka oraz pod adresem www.igcp.pl/ppcs.