Raport roczny, stanowiący skondensowaną informację o działaniach podejmowanych w ramach promocji ciepła systemowego, został przekazany dostawcom ciepła systemowego uczestniczącym w Programie.

Wizerunek produktu dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze został, zgodnie z założeniami strategii marki – „ocieplony”, a nazwą produktową „ciepło systemowe” posługują się już nie tylko media, ale także politycy. Co więcej, kampanie reklamowe realizowane przez Program dostrzeżone zostały także na szczeblu europejskim, a „Lekcje Ciepła” odniosły sukces i od dekady wspierają dostawców ciepła w działalności edukacyjnej.

Podejmowane przez program inicjatywy i przygotowywane opracowania, takie jak Raport „Czyste Ciepło” czy album edukacyjny dla dzieci „Wielka Księga Ciepła”, pomagają w kształtowaniu świadomości w zakresie potrzeb ciepłownictwa podczas transformacji, która stała się kluczowa nie tylko dla przemian w branży, ale także dla nowego początku Programu Promocji Ciepła Systemowego.