Efekty negatywnych zmian klimatycznych odczuwamy w tej chwili już wszyscy. Zmiana jest konieczna i musi zajść nie tylko w zakresie technologii produkcji, ale też po stronie legislacji oraz samych konsumentów. Tych ostatnich namawiamy do zmian nawyków i niemarnowania. Bo z umiarem żyje się lepiej. I mieszkańcom, i wytwórcom, i samej planecie.

I tego życzymy również Państwu na zbliżający się świąteczny czas. Świąt pełnych czystego ciepła!