Kampanie reklamowe, projekty edukacyjno-ekologiczne, w tym platforma e-learningowa Lekcji Ciepła czy publikacje dla dzieci, social media, podręczniki komunikacyjne i kryzysowe – to tylko część dostępnych w Programie narzędzi. Sam dostęp do narzędzi i materiałów to nie wszystkie korzyści wynikające z przystąpienia do Programu.
Dlatego zapraszamy na webinarium, podczas którego reprezentanci zarządów dowiedzą się o możliwościach promocyjnych przy wykorzystaniu Programu Promocji Ciepła Systemowego.
Webinarium odbędzie się 18 stycznia 2023 r. w godzinach od 12:00 do 13:30. Po webinarium przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi. Zapisy przyjmujemy pod adresem cieplosystemowe@cieplosystemowe.pl.