Historia niczym fortuna, kołem się toczy. Patrząc wstecz łatwo dostrzec jej burzliwe koleje, a spoglądając w nieznaną przyszłość można pokusić się, by ją przewidywać lub niektóre procesy prognozować. Pewne jest, że historia ciepłownictwa tak, jak i historia energetyki, miała swoje jaśniejsze i ciemniejsze okresy, ale zawsze za jej postępem stali ludzie.

W 40. numerze Magazynu pytamy laureatów “Laurów ciepłownictwa”, czyli nagrody przyznawanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie osobom zasłużonym dla sektora ciepłowniczego, o ostatnią dekadę. Był to wyjątkowo intensywny czas, nie tylko pod kątem rozwoju technologicznego, ale też standardów w zakresie obsługi klienta i ekologii.

Od dziesięciu lat branża wspólnie edukuje klientów i konsumentów w projekcie promującym Ciepło Systemowe w polskich miastach. To pionierskie działanie na skalę całego kraju warto dostrzec, gdyż niewiele branż potrafi tak jednoczyć się i zamiast konkurować o klientów, współpracować. Efektu już widać, w miastach coraz mniej jest “kopciuchów” – czyli budynków powodujących smog w mieście. Działania prowadzone przez dostawców ciepła systemowego skutkują także wzrostem świadomości. Zarówno dzieci, jak i dorośli coraz częściej wiedzą skąd bierze się ciepło, jak je oszczędzać oraz jak ograniczać zanieczyszczenie powietrze. Zyskują na tym wszyscy – gospodarstwa domowe oszczędzają rachunki, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie korzystające z rozwiązań optymalizujących proces ogrzewania.

Z ulgą odetchnąć może też Planeta, ostatecznie jej zasoby nie są nieskończone. Środowisko natomiast, by mogło dalej nas wspierać w rozwoju, samo potrzebuje naszego wsparcia. Dbajmy więc o siebie wzajemnie rozpoczynając kolejną dekadę Ciepła Systemowego pełną wyzwań.