Jaka będzie przyszłość, tego nie wie nikt, jednak plany są ambitne, szczególnie jeśli chodzi o energetykę. Projekt Polityka Energetyczna Polski 2040 zakłada, że w efekcie nadchodzącej transformacji mieszkańcy Polski będą cieszyć się nowymi miejscami pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, elektromobilnością oraz modernizacją budynków. Zmieniać się będzie także ciepłownictwo, korzystające w coraz większym stopniu z odnawialnych źródeł energii i odzyskujące energię z ciepła odpadowego. Na lepsze zmieni się klimat wskutek spadku emisji gazów cieplarnianych. Poprawi się jakość powietrza, którym oddychać będą mieszkańcy miast w efekcie wymiany „kopciuchów”, tworzenia stref czystego powietrza w centrach miast i sadzenia w nich lasów. O tym, czy uda się zaplanowanymi działaniami naprawić wyrządzone Ziemi szkody, tego nie wiemy. Jednak sztuka Kitsungi przypomina nam, że z upadków zawsze możemy wyjść silniejsi, jeśli tylko nieco się postaramy.