Przedstawiciele branży ciepłowniczej przygotują dla rządu rekomendacje dotyczące systemowych zmian legislacyjnych.

W Polsce działa prawie 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, długość sieci ciepłowniczej wynosi 22,5 tys. km, a moc zainstalowana to 53 GW. 62 proc. ciepła jest wytwarzana w jednostkach kogeneracyjnych; około 17 proc. energii elektrycznej jest dostarczana do systemu elektroenergetycznego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, z ciepła systemowego korzysta ponad 52 proc. gospodarstw domowych, czyli około 15 mln Polaków.

Polskie ciepłownictwo systemowe jest nadal uzależnione od węgla – w 2022 roku stanowił on 66 proc. miksu energetycznego, a OZE jedynie 12 proc. Ciepłownictwo potrzebuje fundamentalnych zmian, m.in. modernizacji infrastruktury wytwórczej i przesyłowej. Potrzebne są regulacje sprzyjające inwestycjom, przede wszystkim rozwojowi ciepłownictwa opartego na OZE. Gruntownej modernizacji wymagają systemy energetyczne, bo tylko efektywne energetycznie systemy będą mogły skorzystać ze środków z UE.

– Nowoczesne ciepłownictwo systemowe to bezpieczeństwo energetyczne dla gospodarstw domowych, ochrona powietrza i klimatu, rozwój współpracy międzysektorowej  – mówił prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP), Jacek Szymczak.

Zachęcamy do lektury pełnej treści artykułu w Magazynie Ciepła Systemowego.

***

Magazyn Ciepła Systemowego to portal wydawany przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego. Opisujemy w nim zagadnienia związane z polityką energetyczną Polski, rynkiem ciepła i energii elektrycznej oraz budownictwa mieszkaniowego. Piszemy także o ekologii, edukując i wyjaśniając ciekawe zagadnienia związane z tą tematyką. Zachęcamy do subskrybowania www.magazyncieplasystemowego.pl