Główną przyczyną powstawania smogu w Polsce jest tzw. niska emisja, pyły z pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Z danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wynika, że na wymianę czeka nadal ponad dwa miliony „kopciuchów”, które nie spełniają żadnych norm ekologicznych (ponad 50 proc. wszystkich kotłów na paliwo stałe).

Ciepło systemowe – broń na smog

W walce ze smogiem i w redukcji emisji dwutlenku węgla istotną rolę odgrywa ciepło systemowe. Według danych GUS, już ponad 52 proc. gospodarstw domowych w Polsce korzysta z ciepła systemowego. Mamy jeden z najbardziej rozbudowanych systemów ciepłowniczych w Europie, łączna długość sieci w całym kraju wynosi ponad 22 tys. km. Polskie ciepłownictwo systemowe staje się coraz bardziej zielone: 2/3 ciepła powstaje w procesie kogeneracji, co wspiera likwidację niskiej emisji, przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Produkcja ciepła systemowego – jak zbadał Instytut Certyfikacji Emisji Budynków – oznacza 185-krotnie mniej rakotwórczego bezno(a)pirenu i ponad 50-krotnie mniej pyłów zawieszonych w porównaniu z indywidualnym ogrzewaniem węglowym.

Zachęcamy do lektury pełnej treści artykułu w Magazynie Ciepła Systemowego.

Magazyn Ciepła Systemowego to portal wydawany przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego. Opisujemy w nim zagadnienia związane z polityką energetyczną Polski, rynkiem ciepła i energii elektrycznej oraz budownictwa mieszkaniowego. Piszemy także o ekologii, edukując i wyjaśniając ciekawe zagadnienia związane z tą tematyką.Zachęcamy do subskrybowania www.magazyncieplasystemowego.pl