Podstawowym celem systemu certyfikacji jest wykazanie w przejrzysty sposób ograniczenia zanieczyszczeń powstałych przy produkcji ciepła systemowego w porównaniu do innych sposobów ogrzewania.

Ciepło systemowe jest sposobem ogrzewania, który ma pozytywny wpływ na jakość życia w mieście, m.in. poprzez likwidację niskiej emisji. Certyfikat Redukcji Emisji w jasny sposób pokazuje mieszkańcom miast, że dzięki temu, iż korzystają z ciepła systemowego, żyją w budynkach, które nie emitują szkodliwych substancji do ich bezpośredniego otoczenia. Wpływa to nie tylko na poprawę jakości powietrza w mieście, ale też stanu zdrowia mieszkańców.

Po więcej informacji zapraszamy na portal cieplosystemowe.biz., aby zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie i zasadami certyfikacji.