Wielka Księga Ciepła zawiera przekrojową historię powstawania paliw kopalnych, odkrycia prowadzące do powstania elektryczności, różne sposoby produkcji energii i ciepła, a także promuje zieloną wizję przyszłości ciepłownictwa. Publikacja ma formę przystępnego, barwnie ilustrowanego albumu przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych.

Dotychczas album trafił do uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 wzięli udział w ogólnopolskim badaniu wiedzy o cieple, sprawdzającym poziom wiedzy o cieple i energii. Otrzymało go 
pierwszych 1000 uczniów, którzy zgłosili się do udziału w badaniu.

Zamówienia na tę publikację składać mogą uczestnicy Programu Promocji Ciepła Systemowego. Aby zapoznać się z warunkami uczestnictwa, zachęcamy do rejestracji na portalu.